loader image

Zasady Przyjmowania Na Odział

Pobyt na Oddziale jest refundowany przez NFZ w całości.

Na nasz oddział przyjmujemy pacjentów z rozpoznaną:

Aby pacjent został przyjęty do Oddziału niezbędne są:

Zgoda

Ustnej zgody samego pacjenta (lub w przypadku pacjentów bez kontaktu logicznego opiekuna faktycznego lub ustawowego) na hospitalizację na Oddziale.

Ubezpieczenie

Pacjent powinien być ubezpieczony.

Skierowania

Posiadanie skierowania do Hospicjum Stacjonarnego z wpisanym odpowiednim rozpoznaniem – tylko choroby wypisane powyżej. Skierowanie może wypisać lekarz rodzinny lub specjalista np. onkolog.

Transport

Transport do Hospicjum wypisuje lekarz rodzinny.

Dokumentacja medyczna

Chory w chwili przyjmowania powinien posiadać dokumentacje medyczną dotyczącą wcześniejszego leczenia oraz spis do tej pory przyjmowanych leków.

Termin przyjęcia

Przyjęcia na Oddział są planowane dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź osobisty (może członek rodziny) w celu ustalenia terminu przyjęcia.

Przybory

Pacjent powinien posiadać przybory toaletowe oraz zmienną odzież.

Odwiedziny chorych możliwe są
w godzinach
10:00 - 18:30

Regulamin

Dla Pacjenta i Rodziny

Informację członkom rodziny na temat chorego udziela Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny w godzinach 11:30-14:00

Kontakt z psychologiem ( w celu uzyskania wsparcia rodziny pacjenta) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8:00 - 13:00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 8:00 - 12:00

Tylko członkowie rodzin upoważnieni pisemnie przez pacjenta mogą otrzymać informację o stanie zdrowia chorego

Pacjent ma prawo używać radia lub odtwarzacza CD/DVD na sali chorych po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z innymi pacjentami przebywającymi na tej samej sali

Oglądanie telewizji odbywa się w „kąciku rekreacyjnym” na korytarzu.

Na salach chorych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia - obecne są czujniki dymu

Pacjent ustala razem z lekarzem rodzaj diety oraz sali chorych, w której będzie przebywał. Jednak ostateczną decyzję podejmuje lekarz uwzględniając przede wszystkim wskazania medyczne oraz dobre funkcjonowanie Oddziału

Za rzeczy pozostawione przy pacjencie nie odpowiada personel medyczny

W razie zgonu pacjenta w nocy, rodzina jest powiadamiana o tym fakcie o godzinie 6:00 rano.

Skip to content