loader image

Zasady przyjmowania na oddział

Pobyt na Oddziale jest refundowany przez NFZ w całości.

Na nasz oddział przyjmujemy pacjentów z rozpoznaną:

Chorobą nowotworową lub z podejrzeniem takiej choroby

kod ICD 10 : C 00 -D 48

Owrzodzeniami odleżynowymi

kod ICD 10: L 89

Kardiomiopatią

kod ICD 10 : I 42 – I 43

Niewydolnością oddechową niesklasyfikowana gdzie indziej (o ile wymaga tylko tlenoterapii biernej a nie czynnej)

kod ICD 10 : J 96

Skip to content