loader image

Regulamin dla pacjenta i rodziny

  1. Odwiedziny chorych możliwe są od godziny 10 – 18:30.
  2. Informację członkom rodziny na temat chorego udziela Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny w godzinach 11:30-14:00.
  3. Kontakt z psychologiem ( w celu uzyskania wsparcia rodziny pacjenta) w poniedziałki, środy i piątki 8-13 godziny oraz we wtorki i czwartki 8-12 godziny.
  4. Tylko członkowie rodzin upoważnieni pisemnie przez pacjenta mogą otrzymać informację o stanie zdrowia chorego.
  5. Pacjent ma prawo używać radia lub odtwarzacza CD/DVD na sali chorych po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z innymi pacjentami przebywającymi na tej samej sali.
  6. Oglądanie telewizji odbywa się w „kąciku rekreacyjnym” na korytarzu.
  7. NA SALACH CHORYCH OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA – obecne są czujniki dymu.
  8. Pacjent ustala razem z lekarzem rodzaj diety oraz sali chorych, w której będzie przebywał. Jednak ostateczną decyzję podejmuje lekarz uwzględniając przede wszystkim wskazania medyczne oraz dobre funkcjonowanie Oddziału.
  9. Za rzeczy pozostawione przy pacjencie nie odpowiada personel medyczny.
  10. W razie zgonu pacjenta w nocy, rodzina jest powiadamiana o tym fakcie o godzinie 6 rano.
Skip to content