loader image

Informacja o RODO

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie – „RODO”) i wynikającym z niego obowiązkiem informacyjnym, chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie. Dokładamy wszelkich starań aby były one należycie zabezpieczone i chronione.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kliniczny oddział opieki paliatywno-hospicyjnej z siedzibą w Rzeszowie;
  2. w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 8526 352
  3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań oddziału opieki oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach oddziału – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Skip to content